Leven met urticaria

Ongeveer 20% van alle mensen heeft op enig moment in zijn of haar leven last van urticaria. Voor de meeste mensen zijn de klachten van korte duur en komt de aandoening niet terug, maar een klein deel (ongeveer 0,5-1%) ontwikkelt een vorm van chronische urticaria. Deze mensen moeten weken, maanden en soms wel jaren achtereen zien te leven met deze vervelende huidaandoening.

Omdat er vaak geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, leven veel mensen met een chronische vorm van urticaria met de angst dat de ziekte weer terugkomt. Ze hebben het gevoel dat ze minder grip op hun leven hebben. Door deze constante onzekerheid over wanneer de aandoening al dan niet terugkomt, stopt de impact van chronische urticaria niet bij de lichamelijke klachten: ook de algehele gemoedstoestand en kwaliteit van leven van patiënten hebben eronder te lijden. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de mensen met chronische urticaria zich onzeker voelt of schaamt, en dat meer dan 90% slaaptekort heeft, met vermoeidheid en lusteloosheid tot gevolg.

Impact van (chronische) urticaria op

  • Het dagelijks leven: de ongemakken van chronische urticaria kunnen de nachtrust verstoren en ervoor zorgen dat u minder energie heeft.
  • Het sociaal leven: sommige patiënten zijn als gevolg van urticaria minder snel geneigd om mee te doen aan lichamelijke activiteiten, terwijl anderen bijvoorbeeld niet meer uit eten gaan. Zo kan ook hun relatie lijden onder de aanwezigheid van chronische urticaria, waardoor mensen zich steeds eenzamer en geïsoleerder gaan voelen.
  • De psychische gezondheid: mensen met chronische urticaria hebben vaker last van depressies en angsten. Het feit dat er voor hun aandoening geen duidelijke oorzaak te vinden is, kan een zeer belastende bron van frustratie zijn voor urticariapatiënten.
  • Carrière: sommige verschijnselen van chronische urticaria zoals een jeukende huid en slaaptekort kunnen ertoe leiden dat patiënten slechter presteren op hun werk.

Inmiddels zijn er ook wetenschappelijk onderbouwde en erkende vragenlijsten beschikbaar welke de impact van de aandoening op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren in kaart brengen. Deze vragenlijsten kunnen worden ingezet om de huidige situatie in kaart te brengen maar zeker ook gebruikt worden om het effect van een behandeling in kaart te brengen.