Missie en Visie

Visie

Het patiëntenplatform urticaria is hét platform voor patiënten met deze huidziekte en behandelend artsen en zorgverleners.

Zeker 12.000 mensen worden jaarlijks gediagnostiseerd met chronische urticaria. De aandoening zorgt er vaak voor dat patiënten zich verstoppen voor de buitenwereld. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld studie, carrière, relaties en seksualiteit. Huidpatiënten raken vaak in een sociaal isolement, door schaamte of door reacties van mensen in hun omgeving. Anderzijds zijn zorgprofessionals, zoals huisartsen, verwijzers, dermatologen en andere medisch specialisten over het algemeen weinig bekend met de ziekte, omdat er relatief weinig kennis over bestaat. Omdat de oorzaak van chronische urticaria onbekend is, kan de ziekte moeilijk worden behandeld. Om artsen in staat te stellen de best mogelijk zorg te bieden aan hun patiënten, is het van belang dat zij op de hoogte blijven en actuele informatie kunnen vinden. Door patiënten beter voor te lichten en te emanciperen, en artsen te informeren en waar nodig bij te scholen legt het patiëntenplatform als kenniscentrum verbinding tussen patiënten en specialisten.

Missie

Het patiëntenplatform urticaria zet zich in voor patiënten met (chronische) urticaria en behandelend artsen en zorgverleners. Dit wordt gedaan door betrouwbare informatie over de ziekte en behandelmogelijkheden te bundelen en te delen, en door deskundig en professioneel advies te geven bij vragen over de ziekte urticaria. Door het verschaffen van informatie wil het patiëntenplatform urticaria uiteindelijk de lijdensweg van patiënten verkorten, door artsen optimaal te informeren ten aanzien van de best mogelijke zorg en patiënten te informeren over de ziekte en behandelmogelijkheden. Hoe meer duidelijkheid voor arts en patiënt, hoe sneller de patiënt gericht kan worden behandeld, voor een betere kwaliteit van leven. Dit platform wordt in stand gehouden door vrijwilligers. Urticaria.nl is nooit aansprakelijk voor juistheid van de informatie. U dient altijd contact op te nemen met de behandeld arts.