Vormen van urticaria

Er zijn verschillende vormen van urticaria. Het type urticaria hangt samen met de mogelijke oorzaak ervan, óf wordt gebaseerd op de frequentie waarmee de klachten voorkomen. Hieronder volgt een lijst van deze verschillende vormen.

Acute urticaria

Dit is een vorm van urticaria die, ongeacht de oorzaak, plotseling opzet. De verschijnselen zijn binnen 6 weken (spontaan) verdwenen.

Chronische (spontane) urticaria

Er is sprake van chronische (spontane) urticaria (CSU) als de verschijnselen van urticaria en/of angio-oedeem 6 weken of langer aanhouden. Deze vorm van urticaria verschijnt ‘spontaan’ en staat los van externe prikkels. Het is gangbaar dat de klachten gedurende meer dan een jaar vaker terugkomen. Deze vorm van chronische urticaria komt verreweg het vaakst voor.

Bij 40-45% van de patiënten met CSU is er sprake van een duidelijke link met auto-immuniteit. Bij deze patiënten is de huidziekte meestal ernstiger en moeilijk te behandelen. Voor de overige, niet auto-immune patiënten geldt dat er zeer weinig bekend is over de oorzaak van urticaria.

Chronische induceerbare urticaria

Bij chronische induceerbare urticaria (CINDU) wekken externe prikkels, zoals druk, kou, warmte, zon, na inspanning en stress of vibraties de urticaria (en/of het angio-oedeem) op. Bij deze vorm van urticaria is het mogelijk om met behulp van (provocatie)tests, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een zak met ijswater bij koude-urticaria, de oorzaak en of de tolerantiegrens te achterhalen. Het is ook goed mogelijk dat bij een patiënt beide vormen van chronische urticaria tegelijk voorkomen.