Het behandelproces van urticaria

Het doel van de behandeling van chronische urticaria is om alle klachten van patiënten weg te nemen. Het stappenplan voor therapie, gericht op de symptomen, is in de nieuwe behandelrichtlijn aangepast. Deze behandelrichtlijn is ontwikkeld door medisch specialisten.

  • Eén standaarddosering van een tweede generatie H1-antihistaminicum. Deze dosis wordt preventief voorgeschreven en dient dagelijks te worden ingenomen.
  • Bij onvoldoende effect na twee weken wordt de dosis van het tweede generatie H1-antihistaminicum naar dagelijks maximaal vier keer de standaarddosering verhoogd.
  • Als er na vier weken nog steeds onvoldoende effect is opgetreden wordt er een andere medicatie toegevoegd. Vanuit de literatuur volgen hiervoor drie mogelijkheden: ciclosporine, montelukast (antileukotriënen) of omalizumab. Omalizumab heeft in recente studies goede resultaten laten zien bij chronische spontane urticaria. Daarbij waren er weinig bijwerkingen, en indien aanwezig slechts mild van aard. Van de aanvullende middelen is alleen omalizumab geregistreerd voor de indicatie chronische spontane urticaria.