Galbulten, netelroos, urticaria? Wat is dat?

Urticaria of netelroos is een hevig jeukende huiduitslag die plotseling kan ontstaan en in vele gevallen van tijdelijke aard is. Het begint vaak met rode vlekken, met een scherpe grens. Deze vlekjes gaan over in verdikte plekken (galbulten), die in het midden vaak wat bleker zijn. Deze plekken kunnen komen en gaan en dus ook op andere plekken terugkomen. Er kunnen soms ook (pijnlijke) zwellingen aanwezig zijn, b.v. van de lippen, tong of andere lichaamsdelen.

Acute urticaria en chronische urticaria

Urticaria is een niet-besmettelijke huidziekte die spontaan optreedt of kan worden uitgelokt en in de chronische vorm meer dan zes weken aanhoudt. Is dit korter dan 6 weken, dan spreken we over acute urticaria.

Huisartsen zien vooral patiënten met acute urticaria, die plotseling opkomt en deels weer vanzelf verdwijnt. Door het grillige verloop van de chronische urticaria kan deze verward worden met acute urticaria. Daardoor kan een te lage medicatiedosering worden voorgeschreven en kan het te lang duren voordat een patiënt doorverwezen wordt naar een in urticaria gespecialiseerde dermatoloog of allergoloog.